Úvodní strana » Podmínky

Podmínky k uzavření leasingové smlouvy

 

V případě že jste se rozhodli se na nás obrátit s nějakým požadavkem tak zde najdete co budeme potřebovat aby jsme Váš požadavek mohli řešit.

 

Doklady nutné k uzavření leasingové smlouvy

  • faktura, promofaktura
  • živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku , koncesní listina (originály)
  • osvědčení o přidělení DIČ (u plátců DPH)
  • kopie daňového přiznání
  • výsledky hospodaření za poslední rok a za aktuální část roku
  • výpisy z účtu (k nahlédnutí) za poslední 3 měsíce
  • kopie TP (automobily, přívěsy apod.)
  • potvrzení o příjmu za posledních 6 měsíců (u nepodnikajících osob)

Samozřejmě všechny předměty leasingu musejí být pojištěny. Máte možnost předmět pojistit u nás, pak se pojištění stane součástí měsíční splátky a nebo ho můžete pojistit individuálně. V tom případě nám musíte předložit platnou pojistnou smlouvu a každé čtvrtletí doložit řádné placení pojistného.

 

Níže najdete na co vše musí být který předmět pojištěn. Jedné se pouze o příklady, záleží na povaze předmětu leasingu.


Pojištění : předměty leasingu je nutné pojistit

  • automobily - proti odcizení, havárii, živlu
  • technologie - proti odcizení, živlu, strojní závadě

 

Smluvní podmínky leasingu si můžete stáhnout níže.